onsdag den 18. oktober 2017

Oliekrisen

Gitte Broeng:
Oliekrisen Et hørespil

36 s. ill. s/h
2017

85,00

Oliekrisen udgives i forlængelse af Gitte Broengs stedsspecifikke udstilling FUGA på Spanien 19C i Aarhus. Hørespillet er både inspireret af fugaens kompositionsteknik og udstillingsstedets robuste murstensarkitektur, som vækker mindelser om 1970’erne og den første store oliekrise, der satte ind i efteråret 1973. Udløst af den 5. arabisk-israelske krig ændrede oliekrisen hverdagen med ét. Forholdet mellem mikro- og makroplan blev åbenlyst og den altdominerende energikilde, oliens begrænsning. Bydeformen i sparekampagnerne genlød overalt. Folk skulle skrue ned for varmen derhjemme og slukke lyset efter sig, bruge koldt vand, fuge sprækker til og isolere for at spare på olien. Bilfrie søndage og forbud mod butiksbelysning efter lukketid var nogle af de tiltag, som blev indført ved lov. I 1973 fødtes der 71.895 børn i Danmark. Gitte Broeng var et af dem, og i Oliekrisen undersøger hun en krisetid, hun ikke selv har nogen klar erindring om. Et vindue for forandring, som kun kortvarigt stod åbent. 

Gitte Broeng er forfatter og arbejder i krydsfeltet mellem litteratur og billedkunst. Hun har bl.a. udgivet romanen Frøken Klokken (2015), der blev indstillet til Weekendavisens Litteraturpris, og som udsprang af en lille føljeton i kunsttidsskriftet Pist Protta. Samarbejdede med billedkunstner Ursula Reuter Christiansen og grafisk designer Louise Hold Sidenius/Officin omkring bogværket Skarpretteren, der blev belønnet med Schadeprisen 2016. 

onsdag den 21. juni 2017

Paris en brugsanvisning


Christian Yde Frostholm: 
Paris en brugsanvisning
96 s. ill. farver. 
3. opl.
100,00

Paris en brugsanvisning udkom som bind 2 i serien The Piccadilly Expedition Company. Nomineret til både Montana-pris og Bukdahls Bet i 2014. Foreligger nu i 3. oplag.

onsdag den 31. maj 2017

inderst inde troede vi ikke på huseneMette Østgaard Henriksen & Iben West:
inderst inde troede vi ikke på husene

64 s. i farver
2017

150,00


inderst inde troede vi ikke på husene er et husenes memento mori.


Billedkunstner Iben West og forfatter Mette Østgaard Henriksen har besøgt forladte huse på Djursland og lavet poetisk katalog over deres forfald. Et katalog, der emmer af ufortalte historier og abrupt afbrudte situationer. En samling beboelses-situationer i opløsning, der med forfaldsæstetisk sørgmodighed afspejles i fotografi og tekst. 

onsdag den 4. januar 2017

Adgang på eget ansvar — Åndsbolle
Anders Bonnesen:
Adgang på eget ansvar - Åndsbolle

Uudvalgte værker 1996-2016 

464 s. i farver
2016

200,00


Bogen præsenterer en stor del af de værker, som billedkunstneren Anders Bonnesen har lavet gennem de sidste 20 år. Det er en omfangsrig bog i flot udstyr. 

Imidlertid kan der allerede før udgivelsen rejses en række indvendinger mod den:

1. Rækkefølgen af værkerne er alfabetisk i stedet for kronologisk, hvilket ikke gør det muligt at følge udviklingen i kunstnerens arbejde over tid.
2. Billederne er ikke særligt lækre. 
3. Bogen er i et alt for lille format og alt, alt for tyk. 
4. Bogen er ikke trykt på glittet papir.
5. Mange af værkerne fremstår som umodne skolearbejder. 
6. Der er ingen redigering eller fremhævelse af særligt vellykkede værker. 
7. Teksten, v. Magnus Thorø Clausen, er relativt nøgtern og alt for blufærdig.
8. Forsiden er kedelig.
9. Kunstneren er ikke særligt toneangivende, og denne bog vil næppe heller fremme hans internationale karriere.
10. Den er udgivet af et diminutivt forlag, som ellers kun udgiver mærkelige små bøger. 

Dog kan der også siges fine ting om bogen: 
1. Det er en både værk- og bogmæssigt meget overskueliggørende løsning at alfabetisere ikke blot værkerne, men også titelblad og kolofon m.m. 
2. Bogen er i et praktisk håndterligt format, komprimeret som en ordbog eller et leksikon. 
3. Det er modigt og ærligt af kunstneren at tage alle værker med i oeuvrefortegnelsen. 
4. Kunstnerens værk er slet ikke uinteressant, omend det måske nok tilhører en undergenre. 
5. Et eksemplar af denne bog fik digteren Asger Schnack til at føje kunstneren til listen over de 10 nulevende kunstnere, han beundrer mest, med bl.a. flg. ord: Anders Bonnesen er billedhugger, men han er billedhugger – eller billedskaber – af en meget sproglig art; hans resultater befinder sig et sted imellem objektet og sproget, ikke digt i traditionel forstand, ikke skulptur heller i traditionel forstand, men i en fornyende forstand, som ikke blot er forstand, men også forståelse og følelse. Vil du forstå verden (uden at blive belært!), er Anders Bonnesens værker et godt sted at begynde. 

Udgivelsen markeres øst for Storebælt med en reception på Galleri SPECTA, 
Peder Skrams Gade 13, 1054 København K
Lørdag d. 7. januar 13-16
Og vest for Storebælt på Charlotte Fogh Gallery Mejlgade 18 B, 8000 Aarhus C
Fredag d. 13. Januar fra 17-19. 


Presseklip: 
onsdag den 14. december 2016

Jorn in LisboaLasse Krog Møller: 
Jorn in Lisboa

16 s. 
2016

50,00


En helt-på-hovedet-historie om Asger Jorns maleri 'Varens Offer' [Vårens offer el. The rite of springpå Museo Berardo i Lissabon. 
An upside-down story of Asger Jorn's painting 'Varens Offer' [The rite of spring] at Museo Berardo in in Lisbon. 

mandag den 5. december 2016

Puzzle -Ein Einakter


Gitte Broeng & Lasse Krog Møller:
Puzzle 
Ein Einakter
Deutsch von Peter Urban-Halle
32 s.
2016

45,00

“Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im größten diminutiven Geschäft der Welt…” Et skuespil med bl.a. en harmonika, en blokfløjte, en klokken, en rød tråd, et puslespil, to skolæste, et landkort, en proptrækker, en bøjle, rudekuverter, et nodeblad, en løber og en brevpresser i hovedrollerne. 

Risograftrykt bog. Udgivet i forbindelse med Gitte Broeng og Lasse Krog Møllers udstilling Puzzle i "die raum" 16. apr. - 29. maj 2016.

Se mere her: http://www.dieraum.net/
mandag den 7. december 2015

Lima India Foxtrot Echo


Gitte Broeng:
Lima India Foxtrot Echo
My transcription

Sprog: engelsk
Håndsyet
16 s. 
2015

65,00

Fonetiske tekster fulde af visdom, som læseren må stave sig igennem. En nulstillet læseoplevelse med lyd på.


Hotel Echo Lima Lima
India Sierra
Oscar Tango Hotel Echo Romeo
Papa Echo Oscar Papa Lima Echo


Juliett Echo Alfa November-Papa Alfa Uniform Lima
Sierra Alfa Romeo Tango Romeo Echo 


(Uddrag fra Lima India Foxtrot Echo)